20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
Tarih: 20.11.2018| Okunma Sayısı: 1011

BM tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilmesinden bu yana her 20 Kasımda bütün dünyada kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün bütün çocuklar için güzelliklere vesile olmasını diliyoruz.

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Onlar toplumun göz bebeğidir. Aydınlık ve refah bir geleceğe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşabiliriz. Onları ne kadar güzel yetiştirirsek yarınlarımız o kadar güzel olacaktır. 
Günümüzde gerek dünyada ve gerek ise Türkiye`de, çocukların içinde bulunduğu durum pek iç açıcı değildir. Çocuklar artan ahlak erozyonu sebebiyle daha beşikteyken bile istismara maruz kalmaktadır. Sokağa hatta çöp kutusuna terk edilen yeni doğmuş bebekler, evsiz ve suç çetelerinin arasında kalmış çocukların sayısı günden güne artmaktadır. Sürüp giden savaşların ve göçlerin ortasında tüm masumluğu ile kalan çocuklar yeri geldiğinde hayatlarından olmakta, sakat kalmakta veya ailelerini kaybetmektedirler. Zararlı ve kötü alışkanlıklara başlama yaşı da bir hayli düşmüştür. Çocuk gelinlerin ve cinsel istismar mağduru çocukların sayısı acı bir şekilde her gün artmaktadır. 

Toplum içinde, okulda, sokakta, bilhassa da yargı makamlarının önünde hiçbir yetişkin, çocuğun sahip olduğu hakkı bilmemekte; bilse de ihmal etmektedir. Çocuklar değişik biçimlerde istismar ve ihmal edilmekte ve ne yazık ki küçümsenmektedir. Oysaki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”

Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 2. Maddesi’nde de belirtildiği gibi sözleşmede yazılı olan tüm haklar; -her çocuğa- kendilerinin, ana–babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanınmalıdır. Ne kadar farklı koşullarda yaşıyor olsalar da tüm çocuklar aynı haklara sahiptir ve insanca yaşamak hepsinin en büyük hakkıdır.  Bu kapsamda sadece temsili bir gün olan “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün değil aslında tüm günlerin onlar için olduğu çocuklarımızın, yüzünün hiç solmamasını diler ve Sinop Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocuk haklarını her yerde dile getirmeye devam edeceğimizi; hakları ihlal tüm çocuklarımızın yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.


Sinop Barosu Çocuk Hakları Komisyonu

 

01.06.2020
AV. HİCRAN KANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.