KARADENİZ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ
Tarih: 17.02.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1204

 KARADENİZ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ
 
 
 KARADENİZ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

           Giresun, Bolu, Amasya, Tokat, Samsun, Trabzon, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin, Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak, Rize, Gümüşhane-Bayburt,Baro Başkanları olarak Giresun Barosu ev sahipliğinde 14.02.2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda benimsenen ve kabul edilen aşağıdaki metni sonuç bildirgesi olarak kamuoyu ile paylaşırız;

            1-Kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak anılan, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı toplantımızda ele alınmış, Tasarı Temel Hak ve Özgürlükler ile Ceza Muhakemesi Hukuku açısından değerlendirilmiştir.

              Tasarı ile kolluğa temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale niteliğini taşıyan yetkiler tanınmaktadır. Bu yetkiler, Hukuk Devletinde kabul edilemeyecek nitelikte olup, yargı görevinin bir kısmının kolluk güçlerine ve idareye devrini içermektedir.

              Arama el koyma, gözaltına alma, uzaklaştırma gibi, doğrudan, insan özgürlüğünü ilgilendiren ve gerçekte Adli Merciilerin görev ve yetki alanına giren CMK. da sayılı önlemlerin doğrudan kolluk kuvvetlerine bırakılarak suç ve suçlunun takibi ile suçun nitelenmesi konusunda hukukçu olmayan idari birimlerin(vali, kaymakam ve kolluk amiri),  yetkilendirilerek Cumhuriyet Savcısının ve Yargının işlevsiz hale gelmesine neden olacak, bunun sonucu olarak da hukuk devleti ve Demokratik hukuk anlayışı olan kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil edecektir.

             Yine aynı şekilde bir şüphelinin 48 saate kadar yargıya haber vermeksizin gözaltında tutulabilmesinin mümkün hale getirilmesi, bu süre içinde avukata erişimin dahi kısıtlanarak adil yargılanma hakkının engellenmesi, polise orantısız güç kullanma yetkisi anlamına gelecek silah kullanma yetkisi gibi haklar tanınması da demokratik hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmadığı gibi yürütmenin yargının önüne geçmesi yolunu açmaktadır. Bu tasarının geri çekilmesi ülkemiz için gerekli ve elzemdir.

           2-Bakanlar Kurulu tarafından, TBMM ye sunulan YABANCI İSTİHDAMI KANUN TASARISININ mevcut hali ile yasalaşması halinde, ülkemizde esasen bir çok sorunla boğuşan başta Avukatlık mesleği ile tüm meslekleri ciddi sıkıntıya düşürecek, zaten mevcut olan istihdam sorununun tahammül edilmez boyutlara ulaşmasına neden olacaktır.

            Özellikle, savunma mesleğinin rekabet amacıyla yabancı avukatlık bürolarına açılması zaten sayısal olarak ihtiyaçtan fazla olan avukatlık mesleğini taşeronlaştıracak, bağlı olarak çalışan avukat sayısını artıracak ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığını da ortadan kaldıracaktır.

           3-Mesleğin sorunlarının ve çözüm yollarının ortaya konulduğu TBB çalışmaları ile Avukatlık Yasa tasarısı ve başta avukatlık sınavı ve stajı ile ilgili geçmişte alınan ilke kararlarının hayata geçmesi ve yasalaşması için gerekli girişimler kararlılıkla sürdürülecektir.

            4-Ayrıca Mersin’de Özgecan Aslan ‘ın kabul edilemez bir şekilde ve vahşice öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

               Saygılarımızla.

  

Giresun Baro Başkanı             Bolu Baro Başkanı             Amasya Baro Başkanı

Av.Gültekin Uzunalioğlu        Av.Ferit Atalay                 Av.A.Melik Derindere

 

Düzce Baro Başkanı               Samsun Baro Başkanı        Tokat Baro Başkanı

Av.Ali Dilber                          Av.Kerami Gürbüz      Av.Faruk Bostancı

 

Sinop Baro Başkanı                Trabzon Baro Başkanı        Rize Baro Başkanı 

Av.Hicran Kandemir              Av.Orhan Öngöz                 Av.Yunus Çoruh

 

Ordu Baro Başkanı                 Kastamonu Baro Başkanı   Karabük Baro Başkanı

Av.İlhan Kurt                         Av.Mehmet Çiftçi               Av.Rıdvan Erdoğan

 

Bartın Baro Başkanı              Zonguldak Baro Başkanı    

Av.Ferhat Parlatır                Av.İbrahim Kerem Ertem

 

Gümüşhane-Bayburt Baro     Artvin Baro Başkanı

Av. İsmail Taştan                   Av.Ali Uğur Çağal

24.10.2018
AV. HİCRAN KANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.