TOPRAK HUKUKU ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI
Tarih: 7.10.2015| Okunma Sayısı: 992

TOPRAK HUKUKU ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

 05.10.2015

Toprak Hukuku Özel Eğitim Programı

10 - 11 Ekim 2015

Seminer Sorumlusu: Av. Recep ADIGÜZEL

Saat 9.00-9.15 Açılış Konuşması

BİRİNCİ OTURUM

9.15-9.45 Prof. Dr. Fikret EREN

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı

“6537 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişikliklerin Genel Değerlendirilmesi”

9.55-10.25 Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

“5403 sayılı Kanun Döneminden Önceki Mevzuata Göre Tarımsal İşletmelerin Tahsisi”

10.35-11.05 Av. Erdal Celâl SUMAYTAOĞLU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri

“6537 sayılı Kanunun Yasama Süreci”

11.15-11.45 Ali SEZGİN

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı

“5403 Sayılı Kanun Uygulamaları”

11.55-12.30 SORU-CEVAP

12.30-13.30 Yemek Arası

İKİNCİ OTURUM

13.30-14.00 Arş. Gör. Osman Levent ÖZAY

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

“5403 sayılı Kanun’a Göre Tarımsal İşletmenin Devri Şartları”

14.10-14.40 Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

“5403 sayılı Kanun’a Göre Tarımsal İşletmenin ve Yan Sınai İşletmenin Devrinin Gerçekleşmesi”

14.50-15.20 Dr. Gürsel KÜSEK

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü

“5403 sayılı Kanunun Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları”

15.30-16.00 Mehmet Ali Ergin DİVARCI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

“5403 sayılı Kanuna İlişkin Tapu Kadastro uygulamaları”

16.00-16.30 SORU-CEVAP

10 Ekim 2015 tarihinde eğitim alacak katılımcılar

11 Ekim 2015 tarihinde eğitim alacak katılımcılar

24.10.2018
AV. HİCRAN KANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.