SİNOP BAROSU DANIŞTAA DAVA AÇIYOR
Tarih: 28.11.2011 22:00:00| Okunma Sayısı: 1617

 

İTİRAZA RED
Santralı yapacak firma Danıştay 13. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararına itiraz ediyor.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 14 Ocak 2010’da 2009/833 sayılı kararıyla itirazı reddediyor.
Dava Daireleri Kurulu “dava edilen idarenin öne sürdüğü hususlar, yürütmeyi durdurma kararını kaldıracak nitelikte görülmemiştir” diyor ve hukuk açısından yürütmeyi durdurma kararı devam ediyor.
 
DİĞER BELGELER
Bu arada Sinop Çevre Platformu tarafından santralın yapımına karşı öne sürülen tüm iddialar resmi belgelere bağlanıyor.
Sinop Valiliği İl Tarım Müdürlüğü “santral sahasının balık üretim yeri olduğuna” ilişkin rapor veriyor.
Samsun Tabip Odası “santralın su kirliliğine yol açacağını” belirten rapor yazıyor.
Kastamonu Üniversitesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversiteleri Gerze’deki termik santralın çevreye etkileri üzerine raporlar veriyor.
 
EK SÜRE
Bu hukuki gerçeklere rağmen, Çevre Bakanlığı “ÇED raporunun hazırlanması için 21 Haziran 2011’den itibaren altı ay ek süre verilmesine” karar veriyor.
Gelin görün ki, bütün bu hukuki kararlara rağmen, geçen ay Gerze’de santral için kazma vurmak amacıyla iş makinaları geliyor, yani ÇED raporu olmadan fiilen santralın yapımına geçiliyor.
Halk da, buna isyan ediyor.
 
GÜL SICAK BAKMIYOR
Bir süre önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Sinop’u ziyaret ediyor. Ziyarette kendisine termik santral anlatılıyor. Gül şunu söylüyor:
“Görüşlerinize katılıyorum, termik santrala sıcak bakmıyorum, benim gönlümden geçen şey, termik santralın buraya yapılmamasıdır”.
Ama, yapılıyor. Hukuki süreç hiçe sayılıyor. Gerze’de halk şimdi yeni bir direniş ve miting düzenlemek için harekete geçiyor.

 

17.11.2018
AV. HİCRAN KANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.