YÖNETİM KURULUMUZCA KURULMASINA KARAR VERİLEN KOMİSYONLAR VE BAŞVURULAR HAKKINDA

 

    Yönetim kurlumuzun 14/11/2014 tarihli toplantısında, Avukat Hakları Merkezi,Kadın Hakları Komisyonu , Çocuk Hakları Komisyonu ve Çevre Hakları Komisyonu kurulmasına karar verilmiş olmakla, komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 01/12/2014 tarihine kadar Baro Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.