"ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT VE SİGORTA" KONULU KONFERANS'A İLİŞKİN DUYURU

 

 
                                            SİNOP BAROSU

KONFERANS

9 Mayıs 2015 Cumartesi

Saat: 10.00 - 17.00

 

ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR

NEDENİYLE TAZMİNAT VE SİGORTA

konuşmacılar

ÇELİK AHMET ÇELİK

                                          (Tazminat Hukukçusu)

                                        A. İSMET DEMİRAĞ

                                  (Sigorta Hukukçusu)

 

                                  KONULAR

 

§ Ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat isteminin yasal ve hukuksal dayanakları

§ Tazminat hesabının unsurları ve hesaplama yöntemleri

§ Başta trafik ve iş kazaları olmak üzere tüm haksız eylem ve hukuka aykırı olaylar nedeniyle açılacak tazminat davalarında karşılaşılan sorunlar.

§ 6102 sayılı TTK'nda, 2918 sayılı KTK'nda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yer alan ve  ayrıca farklı düzenlemelerle uygulamaya konulan sigorta türleri hakkında  bilgilendirme

§ Sigorta Tahkim Komisyonu'nun çalışması, başvurma koşulları

§ Tazminat davalarında yargılama yöntemi, görevli ve yetkili mahkemeler, davaların açılma ve izlenme yöntemleri, 6100 sayılı HMK'nun getirdiği yenilikler, dilekçe örnekleri.

§ SORULAR - YANITLAR