E-SERTİFİKASYON
E-Sertifikasyon
Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında 21 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü uyarınca, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin arttırılması ve toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulması amacı doğrultusunda; eğitim ve bilgilendirmeye yönelik olarak, “Kooperatifçilik e-Sertifika Programı” hayata geçirilmiştir.
 
Söz konusu Programın içeriği; Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ortak çalışmaları sonucunda belirlenmiştir.
 
Kooperatifçilik e-sertifika programı; kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri, kooperatif müdürleri, çalışanları, ortakları, kooperatifçilik alanında çalışan kamu görevlileri, hukukçular, muhasebeciler gibi geniş bir hedef kitleye yönelik olarak hazırlanmıştır.
Program için hazırlanan eğitim kitabında; kooperatifçilik ilkeleri, başarılı kooperatifçilik uygulamaları, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu temel alınarak kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve ortaklık yapısı ile organlarının işleyişi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince kooperatiflerce tutulması zorunlu ticari defter ve belgeler, muhasebe ve finansal tablolar, vergi ve sigorta beyannamelerine kadar kooperatif işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm mevzuat sal bilgiler ve pratik uygulama örnekleri yer almaktadır.
 
Söz konusu program hakkında daha detay bilgilere Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin "http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/58/kooperatifcilik" internet adresi üzerinden ulaşılabilmekte ve katılımcıların başvuruları da yine bu adresten yapılabilmektedir. Kooperatifçilik e-Sertifika Programı başvuruları, 2017 Güz Döneminden itibaren yapılabilecektir.