STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
1 - Baro Başkanlığına dilekçe ile başvuru 
2 - Teklif ve tavsiye iki avukat tarafından onay ( 3 Adet = 1 Asıl + 2 Fotokopi )
3 - Sabıka Kaydı ( 3 Adet = 1 Asıl + 2 Fotokopi )
4 - İkametgah Belgesi ( 3 Adet = 1 Asıl + 2 Fotokopi )
5 - Nüfus Kayıt Örneği ( 3 Adet = 1 Asıl + 2 Fotokopi )
6 - Sağlık Raporu [ (Staja engel bir hali bulunmadığına dair) 3 Adet = 1 Asıl + 2 Fotokopi ] 
7 - 6 Adet Fotoğraf
8 - Yanında Staj Göreceği Avukatın Yazılı Muvafakati
9 - Baroya Kayıtlı Avukatlardan Birinin Görevlendirilip Stajyer Hakkında Bilgi İstenmesi
10 - Bildiri Kağıdı
11 - Diploma Aslı ve 2 Sureti
12 - Damga Vergisi (41,50 TL.)
 
NOT : Avukatlık Stajı bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemli olan bir avukat yanında yapılır.