STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
STAJERLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 
1- Baro Başkanlığına dilekçe ile başvuru
2- Teklif ve tavsiye iki avukat tarafından onay (1 adet)
3- Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatı (en az beş yıl kıdemli olan bir avukat)
4- Bildiri kağıdı
5- Beyanname
6- Avukat Stajyer Bilgi formu
7- Sinop Barosu Staj İstem Kağıdı
8- Sabıka kaydı (1 adet)
9- İkametgah (1 adet)
10- Nüfus kayıt örneği (1 adet)
11- Sağlık raporu – staja engel bir hali bulunmadığına dair (1 adet) 12- 6 adet fotoğraf (50*70)
13- Noter Onaylı Diploma Örneği (1 adet)
14- 41,50 TL Damga Vergisi

15- Baroya kayıtlı avukatlardan birinin görevlendirilip stajyer hakkında bilgi istenmesi (Avukat Raporu)
16- Avukat Tetkiki
NOT: Avukat Raporu ve Avukat Tetkiki Baro tarafından verilecektir.
Avukatlık Stajı bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemli olan bir avukat yanında yapılır.
Müracaat dilekçesi için tıklayınız.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLİYE STAJI TAMAMLANDIKTAN SONRA
 
(Dilekçe ve raporlar bilgisayar ortamında düzenlenecektir.)
 
Avukat Yanı Başlama Dilekçe Örneği