5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 5.04.2023| Okunma Sayısı: 769

5 NİSAN 2023 BASIN AÇIKLAMASI

5 Nisan Avukatlar Günü’nde, deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için canla başla çalışmaya devam etmemiz gerektiğini biliyor ve buna söz veriyoruz.

Geçtiğimiz yıl “Avukatlar Günü’nü kutla(ya)mıyoruz” dememize sebep olan meslek sorunlarımızın çözümü için tek bir somut adım atılmamışken, mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17.964 avukat ve 3.762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş; 10 bine yakın meslektaşımızın ev veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir.

Bu koşullar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğumuzun bilinciyle; depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB’ nin ve tüm Baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir.

Mesleğimizin içerisinde bulunduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunun altını çizerek hatırlatmak isteriz.

Bununla birlikte ; zorunlu avukatlık hizmetlerindeki ücretlerin yeterli seviyeye çıkartılmaması , stajyer avukatlarımız için ücret ve sosyal haklar konusunda düzenleme yapılmaması , 0-5 yıl meslek kıdemindeki avukatlarımız için prim muafiyetinin getirilmemesi ,Avukatlık hizmetlerindeki KDV'nin % 18 den aşağı çekilmemesi , Kamu avukatlarımızın özlük haklarındaki iyileştirmenin haklı beklentiye rağmen gerçekleştirilmemesi , avukatlık mesleki faaliyet alanlarının giderek daraltılması, avukatın mesleğini ifa ederken bilgi ve belgeye kolaylıkla ulaşabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmaması gibi mesleğin icrasında yaşanan sorunlarımızın çözülmesi konusundaki ısrarlı taleplerimizi bu yıl bir kez daha dile getiriyor, belirtilen sorunlarımızın çözümü için haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Savunma makamı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak , hak ve adalete hizmet etmekten asla vazgeçmeden , hukukun üstünlüğü ilkesine olan sarsılmaz inancıyla insan haklarını korumak ve yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.

Tüm meslektaşlarımı avukatlık görevini yerine getirmek amacıyla verdikleri zorlu mücadele, Hukukun Üstünlüğü, Yargı Bağımsızlığı , İnsan Haklarının Korunması ve yurttaşlarımızın savunma hakkı bağlamındaki harcadıkları üstün çaba için takdir ediyor, bu zorlu ama kararlı yolda birlikte ve yan yana olmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum.

Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada; derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilinciyle; acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak; her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmesini sağlayana kadar bu uğurdaki mücadelemiz devam edecektir.

Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun!

Saygılarımla.

Sinop Barosu Adına,

Baro Başkanı,

Av. Funda ÖZTÜRK ALTUNTAŞ

17.07.2024
AV. FUNDA ÖZTÜRK ALTUNTAŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.