ETKİNLİKLER
Tarih: 31.12.1999 23:00:00| Okunma Sayısı: 15446

  28-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çorum Barosu evsahipliğinde gerçekleşen TÜBAKKOM Genel Üye Toplantısı'na Sinop Barosunu temsilen Baro başkanımız Av. Hicran KANDEMİR katıldı.

 

 

13/04/2016 tarihinde Önceki dönem Baro Başkanlarımız bürolarında ziyaret edilerek plaketleri takdim edildi.
 
 

09/04/2016 tarihinde "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla düzenlenen törende, meslekte 25. yılını dolduran avukatlarımıza ve önceki dönem Baro Başkanlarımıza plaketleri taktim edildi.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/03/2016 tarihinde "AİLE HUKUKUNDA YARGITAY UYGULAMASI ve MAL REJİMİ" konulu seminer Sİnop Barosu Av. Teoman Evren konferans salonunda,Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur GENÇCAN'ın katılımıyla gerçekleşti.
  

 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Sİnop Barosu Av. Teoman Evren konferans salonunda düzenlenen "CMK" semineri Prof. Dr.Ayşe Nuhoğlu,Prof Dr.Ferudun Yenisey ve Prof.Dr. Durmuş Tezcan hocalarımızın katılımıyla gerçekleşti.
 
  
 

 20/09/2015 tarihinde Ayancık Yeşilvadi'de düzenlenen kahvaltıda avukatlarımız biraraya geldiler.
 

"19 Eylül Gaziler Günü"dolayısıyla düzenlenen programa Sinop Barosunu temsilen Baro başkanımız Av. Hicran KANDEMİR katılmıştır.
 
 
 
 

06/09/2015 tarihinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenen kahvaltıda Adliye Personeli, Avukatlarımız, Hakim ve Savcılar biraraya geldi.
 
  
  
  
  
  
 

07/08/2015 tarihinde Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av.Alev Toker ve eşi Av.Ünal TOKER Baromuza ziyarette bulundu.
 

04/08/2015 tarihinde TBB'de eğitim gören stajyer avukatlarımızın sertifa töreni, Baro başkanımız Av. Hicran KANDEMİR'in katılımıyla gerçekleşti.
 

01/08/2015 tarihinde TBB Başkanı Av.Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ile aralarında Başkanımız Av.Hicran Kandemir'in de bulunduğu 32 Baro Başkanı Cerattepe için Artvin’de buluştu.

 

 
 

01/07/2015 tarihinde "KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI"nda  Baromuzu temsil eden stajyer avukatlarımız ile Yönetim Kurulumuz düzenlenen iftar yemeğinde biraraya geldi.
 

"AVUKAT HAKLARI MERKEZİ KURMA ÇALIŞMALARI" Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi Eğitim Koordinatörü Av. İ. Şahabettin ÖRSAL'ın verdiği eğitim sonucu Sinop Avukat Hakları Merkezi kurulmuştur.
 

9/05/2015 tarihinde ''ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT VE SİGORTA'' konulu seminer ÇELİK AHMET ÇELİK (Tazminat Hukukçusu) ve İSMET DEMİRAĞ (Sigorta Hukukçusu) katılımıyla gerçekleşmiştir.
  

"18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA" dolayısıyla düzenlenen törene Sinop Barosunu temsilen Baro başkanımız Av. Hicran KANDEMİR katılmıştır.
 
   

8 Mart 2015 tarihinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Baromuz avukatlarından Av. Ayla OĞUZ konuşmacı olarak katılmıştır.
 

6 Mart 2015 tarihinde "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Adana Barosu ev sahipliğinde düzenlenen "Kadınların Demokrasi Yürüyüşü" programına Baro Başkanımız Av. Hicran KANDEMİR ve Baro Başkan Yard. Av. Funda ÖZTÜRK ALTUNTAŞ katılmıştır.
  
 

14 Mart 2015 tarihinde TBB tarafından Samsun Barosu' nun ev sahipliğinde Samsunda düzenlenen "Kamulaştırma, Acele El Koyma, Kamulaştırmasız El Koyma, Kentsel Dönüşüm" konulu meslek içi eğitim seminerine Baro Başkanımız Av. Hicran KANDEMİR katılmıştır. 
 
 

14 Şubat 2015 tarihinde Giresun' da düzenlenen Karadeniz Bölge Baro Başkanları Toplantısına Baro Başkanımız Av. Hicran KANDEMİR katılmıştır.
 
 
 
 KARADENİZ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ
   Giresun, Bolu, Amasya, Tokat, Samsun, Trabzon, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin, Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak, Rize, Gümüşhane-Bayburt,Baro Başkanları olarak Giresun Barosu ev sahipliğinde 14.02.2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda benimsenen ve kabul edilen aşağıdaki metni sonuç bildirgesi olarak kamuoyu ile paylaşırız;

            1-Kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak anılan, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı toplantımızda ele alınmış, Tasarı Temel Hak ve Özgürlükler ile Ceza Muhakemesi Hukuku açısından değerlendirilmiştir.

              Tasarı ile kolluğa temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale niteliğini taşıyan yetkiler tanınmaktadır. Bu yetkiler, Hukuk Devletinde kabul edilemeyecek nitelikte olup, yargı görevinin bir kısmının kolluk güçlerine ve idareye devrini içermektedir.

              Arama el koyma, gözaltına alma, uzaklaştırma gibi, doğrudan, insan özgürlüğünü ilgilendiren ve gerçekte Adli Merciilerin görev ve yetki alanına giren CMK. da sayılı önlemlerin doğrudan kolluk kuvvetlerine bırakılarak suç ve suçlunun takibi ile suçun nitelenmesi konusunda hukukçu olmayan idari birimlerin(vali, kaymakam ve kolluk amiri),  yetkilendirilerek Cumhuriyet Savcısının ve Yargının işlevsiz hale gelmesine neden olacak, bunun sonucu olarak da hukuk devleti ve Demokratik hukuk anlayışı olan kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil edecektir.

             Yine aynı şekilde bir şüphelinin 48 saate kadar yargıya haber vermeksizin gözaltında tutulabilmesinin mümkün hale getirilmesi, bu süre içinde avukata erişimin dahi kısıtlanarak adil yargılanma hakkının engellenmesi, polise orantısız güç kullanma yetkisi anlamına gelecek silah kullanma yetkisi gibi haklar tanınması da demokratik hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmadığı gibi yürütmenin yargının önüne geçmesi yolunu açmaktadır. Bu tasarının geri çekilmesi ülkemiz için gerekli ve elzemdir.

           2-Bakanlar Kurulu tarafından, TBMM ye sunulan YABANCI İSTİHDAMI KANUN TASARISININ mevcut hali ile yasalaşması halinde, ülkemizde esasen bir çok sorunla boğuşan başta Avukatlık mesleği ile tüm meslekleri ciddi sıkıntıya düşürecek, zaten mevcut olan istihdam sorununun tahammül edilmez boyutlara ulaşmasına neden olacaktır.

            Özellikle, savunma mesleğinin rekabet amacıyla yabancı avukatlık bürolarına açılması zaten sayısal olarak ihtiyaçtan fazla olan avukatlık mesleğini taşeronlaştıracak, bağlı olarak çalışan avukat sayısını artıracak ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığını da ortadan kaldıracaktır.

           3-Mesleğin sorunlarının ve çözüm yollarının ortaya konulduğu TBB çalışmaları ile Avukatlık Yasa tasarısı ve başta avukatlık sınavı ve stajı ile ilgili geçmişte alınan ilke kararlarının hayata geçmesi ve yasalaşması için gerekli girişimler kararlılıkla sürdürülecektir.

            4-Ayrıca Mersin’de Özgecan Aslan ‘ın kabul edilemez bir şekilde ve vahşice öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

               Saygılarımızla.


29/11/ 2014 tarihinde Av. Teoman Evren konferans salonunda Av. Mustafa KIRMIZI tarafından "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile Konulu" seminer verilmiş ve seminere katılan meslektaşlarımızın da katıldığı yemek düzenlenmiştir.
 
 

20.04.2024
AV. FUNDA ÖZTÜRK ALTUNTAŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.