RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tarih: 31.12.1999 23:00:00| Okunma Sayısı: 5385

1-“Stajı sona erip” Baro levhasına yazılmak üzere ruhsat başvurusunda bulunan SGK’lı stajyerler içinSigorta girişisadece “2619.01-Hukukçu Meslek kodu” olarak yapılması/düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca İşyeri onaylı,  ıslak  imzalı “Stajyer Avukat olarak çalışmaya başladığına dair sigorta başlangıç/bitiş tarihlerini belirten yazı” ve E-Devletten alınan barkodlu işe giriş bildirgesi istenmektedir. Sigorta çıkışı yapıldı ise ek olarak E-Devletten alınan barkodlu işten ayrılış bildirgesi sunulması gerekmektedir.

2-Staj süresi boyunca; Resmi Gazete’de 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişik 16. maddesi uyarınca “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki düzenleme ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik” sonrası çalışan/çalışmaya başlayan SGK’lı stajyerlerin çalıştığı yerden temin etmesi gereken yazı için mutlaka Türkiye Barolar Birliği’nin 2022/49 sayılı (https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202249-82836) duyurusunu incelemesi ve bu yönde belge/belgeler sunması gerekmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1-9.163,66.-TL. Harç bedeli

Herhangi bir Vergi Dairesine9069vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

2-300.00.-TL. Ruhsatname bedeli

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (Alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI).IBAN NO TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75.e-dekont çıktısı kabul edilir.

3-1000.00.-TL. Baroya giriş Bedeli

Denizbank Sinop Şubesi (Alıcı adı SİNOP BARO BAŞKANLIĞI ).IBAN NO: TR78 0013 4000 0114 1744 4000 01.e-dekont çıktısı kabul edilir.

4- Sağlık Raporu


1 adet istenmektedir. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair “resmi tabipliklerin (aile sağlık hekimleri, özel veya devlet hastaneleri, sağlık ocakları vb.) herhangi birinden alınacak” sağlık raporu.
Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu için tıklayınız

5- 200.00.-TL. TBB Kimlik Ücreti.

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ).

Ödeme yaparken açıklama kısmına Sinop barosu kimlik ücreti yazılması gerekmektedir.

IBAN NO TR20 0001 2009 2120 0016 0000 98 e-dekont çıktısı kabul edilir.

6-Levhaya Yazılma Dilekçesi

  -Kamu Çalışanları için Dilekçe

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir. 

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

7-TBB Resmi Kimlik Başvuru Formu

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

8- Nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet istenmektedir. Ehliyet kabul EDİLMEMEKTEDİR.

Türk vatandaşlığından çıkıp mavi karta sahip olanlardan 1 adet noter onaylı suret aslı istenmektedir.

9- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1 adet istenmektedir. Aile bilgileri ve geçmiş olayları içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

10-Sabıka Kaydı

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. e-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.

ÖNEMLİ: Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

11- Staj Bitim Raporu


1 adet istenmektedir. Staj yaptığınız avukat tarafından, staj süresinin sonunda kesin olarak staj bitim tarihinizi de belirten 1. Ve 2.üç aylık raporu.

Ruhsat Başvurunuzdan önce verdiyseniz tekrar istenmemektedir.


12- Sgk Dökümü

1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulamalinkinden alınabilir.

Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

13- 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf.

14-6x9 cm ebadında vesikalık fotoğraf

3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf

15- Fakülte Diploması(Noterden onaylı sureti veya Fakülteden onaylı sureti)veya
Geçici mezuniyet belgesi
(Noterden onaylı sureti veya Fakülteden onaylı sureti)

- Staj döneminizde Üniversite’den (Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları ya da Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından isim-soyisim ve ünvanı yazılarak okunaklı bir şekilde onaylanmış)ya da Noter’den onaylı aşağıda yer alan belgelerden biri sunulduysa ruhsat başvurusunda tekrar istenmemektedir.

a)Süresiz, Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)
b) Diploma Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)

- E-devlet mezun belgesi kabul edilmemektedir.

- Kapatılan üniversitelerin sadece Noterden onaylanmış diploma örneği kabul edilmektedir.

- KKTC Üniversitelerinden herhangi birine yatay geçiş ile kayıt yapmış olan mezunların ruhsat başvurusu için YÖK tarafından temin edilen “Anlaşmaya Uygunluk” belgesini ayrıca sunması gerekmektedir.

(Bilgi için; https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru

20.04.2024
AV. FUNDA ÖZTÜRK ALTUNTAŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.