STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Tarih: 31.12.2010 23:00:00| Okunma Sayısı: 9445

STAJERLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 
1- Baro Başkanlığına dilekçe ile başvuru
2- Teklif ve tavsiye iki avukat tarafından onay (1 adet)
3- Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatı (en az beş yıl kıdemli olan bir avukat)
4- Bildiri kağıdı
5- Beyanname
6- Avukat Stajyer Bilgi formu
7- Sinop Barosu Staj İstem Kağıdı
8- Sabıka kaydı (1 adet)
9- İkametgah (1 adet)
10- Nüfus kayıt örneği (1 adet)
11- Avukatlık yapmasında bedenen ve ruhen sakınca yoktur ibaresi yer alan sağlık raporu." (1 adet)
12- 2 adet fotoğraf (50*70)
13- Diploma Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci fıkrasının b) bendi “Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birisinin bitirildiğini gösteren belge veya lisans diploması (yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fakülteleri programına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş olduklarını belgelemek zorundadırlar)”yasal hükümler uyarınca yabancı hukuk fakültesi mezunu adayların “Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş” olduklarına dair. “Fark derslerine İlişkin Denklik Lisans Tamamlama Eğitimini Tamamladıklarına Dair Belge” ile denklik işlemlerine dair belgeleri, avukatlık stajı başlangıç aşamasında başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. 

14- KKTC Hukuk Fakültesi mezunları ÖSYM yerleşme belgesi ibraz etmek zorundadır.

15- Damga Vergisi,(9047 kodu ile  açıklama: Avukatlık staj harcı)  herhangi bir vergi dairesine yatırılabilir.(internet üzerinden yatırıldığında e-dekont çıktısı kabul edilir.)

16-Nüfus Cüzdanı örneği

17- Baroya kayıtlı avukatlardan birinin görevlendirilip stajyer hakkında bilgi istenmesi (Avukat Raporu)

18- Avukat Tetkiki

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Kadro Pozisyonlarında Görev Yapanların Avukatlık Stajı başvurularında TBB DUYURU NO 2022/49 duyurusuna istinaden  ek olarak aşağıdaki belgeleri de sunmaları gerekmektedir. 

 

1- İlgili kurumdan Çalışma Belgesi

2-Çalışılan Kamu veya Özel işyerlerinden yetkili kişilerce imzalanmış “staj yapabilmesi için izin belgesi” 

3-Taahhüt belgesi için tıklayınız.

NOT: Avukat Raporu ve Avukat Tetkiki Baro tarafından verilecektir.
Avukatlık Stajı bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemli olan bir avukat yanında yapılır.

 

 
 
 
 
 
 
 
ADLİYE STAJI TAMAMLANDIKTAN SONRA
 
(Dilekçe ve raporlar bilgisayar ortamında düzenlenecektir.)
Avukat Yanı Stajına Başlama dilekçe örnekleri 
 

03.10.2023
AV. FUNDA ÖZTÜRK ALTUNTAŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.