5 NİSAN AVUKATLAR HAFTASI KUTLU OLSUN

Dünyanın içinde bulunduğu Pandemi sürecinde hepimiz önceliklerimiz üzerinde tekrar tekrar düşünmek zorunda kaldık. Sağlığımızla sınanıyor, ekonomik, sosyal  ve mesleki sorunlarla boğuşuyoruz.

Böyle bir süreçte, 5 Nisan Avukatlar gününü kutlarken büyük bir burukluk içindeyiz.

Çok uzun zamandır üst üste biriken mesleki sorunlarımız bu süreçte katlanarak artmıştır.  Bir yandan vatandaşımızın  hakkını savunmak için tüm gücümüzle mücadele ederken, bir yandan da bugüne kadar kolaylıkla çözülebileceği halde çözülmeyen mesleki sorunlar nedeniyle gereksiz yere enerji harcamak zorunda bırakılıyoruz.

-Taraflar arasındaki ihtilafın parçası olmadığımız, sadece görevimizi yaptığımız bilinmesine rağmen canımıza kastedilmesi tehlikesiyle,

-Yeterli akademisyen kadrosu, altyapısı, donanımı olmayan hukuk fakülteleri açılarak mesleğin kalitesine verilen zararla, ülkenin en zeki öğrencilerinin büyük bir bölümünün lise eğitimi bile vermeye ehil olmayan bu fakültelerde ziyan edilmeleriyle,

- Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle vatandaşın hakkına da büyük zarar veren hasar şirketleri, arzuhalciler tarafından meslek alanımıza yapılan saldırılarla,

- Adalet, tam bağımsız yargı, güçlü savunma kavramlarının siyaset üstü olması nedeniyle siyasetin adaletin üzerinden elini çekmesini talep ettiğimiz için siyasi davrandığımız yönünde haksız suçlamalarla,

- Düşük CMK ücretleri ile yaptığımız hizmetin değersizleştirilmeye çalışılması, avukatın emeğinin karşılığının verilmemesiyle,

-Adli Yardım hizmeti verirken mesleğini yapan avukatlarımızın en temel hakkı olan avukatlık ücretinin tahsili sırasında bürokrasinin önümüze çıkardığı zorluklarla,

-Adliyenin bir parçası olduğumuz göz ardı edilerek, adliyenin taşınması gibi önemli bir kararda bile süreç tamamlandıktan sonra haberdar edilmenin şaşkınlığıyla,

- Vatandaşın kutsal savunma hakkı nedeniyle avukatına ödeyeceği ücretten alınan %18 oranındaki KDV başta olmak üzere vergi oranlarının yüksekliği nedeniyle vergi yüküyle,

- Sinop ölçeğinde bir şehirde dahi Ceza Adliyesi, Hukuk Adliyesi, İcra Müdürlüğünün ayrı ayrı binalara taşınması nedeniyle görevlerimize yetişme telaşıyla karşı karşıya bırakılıyor ve sonuç olarak da her 5 Nisan gününde dile getirdiğimiz sayısız sorunla mücadele ederek görevimizi yapmaya devam ediyoruz. 

Biz avukatlar, vatandaşın sesi olmaya,

 “Hukukun Üstünlüğü” ve “Bağımsız Yargı”  “Adil Yargılama ” ile adalete ulaşmak yolunda çalışmaya,

Mesleğe başlarken ettiğimiz yeminimizi yerine getirmek için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz.          

BİZ AVUKATLAR HERYERDEYİZ.

Çocuk Hakları Komisyonumuzla, çocuklarımızın yanındayız.

Kadın Hakları Komisyonumuzla, kadınlarımızın yanındayız.

Çevre Komisyonumuzla, doğanın, çevrenin yanındayız.

 Ve Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri, laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinin yanındayız.

 “HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT” diyerek sözlerime son verirken,  mensubu olmaktan gurur duyduğum Sinop Barosuna kayıtlı tüm meslektaşlarımız ile mesleğin onuru ve etik ilkeleriyle,  adaletin gerçekleşmesi için vatandaşın sesi olan tüm avukatların Avukatlar Haftasını ve 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, adaletin ışığı ile parlayan aydınlık günlere ulaşmak dileğiyle saygılarımı sunarım. 05.04.2021

 

Sinop Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Hicran KANDEMİR