DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
 
 Av. Şencan TİRYAKİ ÇETİNKAYA
     BAŞKAN            
Av. Özgür BAŞDOĞAN ÜYE        
Av.Ece ÖZGEN SİCİMOĞLU ÜYE