CMK ÜCRET TARİFESİ

Türkiye Barolar Birliği CMK Ücret Tarifeleri

2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2022 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2021 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2020 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2019 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2018 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2017 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2016 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2015 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2014 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2013 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2012 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2011 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2010 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2009 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2008 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2007 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2006 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2006 Yılı CMK Ücret Tarifesi Değişiklik
2005 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2005 Yılı Kanunun 13 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan CMK Ücret Tarifesi
2004 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2004 Yılı CMK Ücret Tarifesi Değişiklik
2003 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2002 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2001 Yılı CMK Ücret Tarifesi
2000 Yılı CMK Ücret Tarifesi
1999 Yılı CMK Ücret Tarifesi
1997 Yılı CMK Ücret Tarifesi
1997 Yılı CMK Ücret Tarifesi Değişiklik
1995 Yılı CMK Ücret Tarifesi
1993 Yılı CMK Ücret Tarifesi